Slider Image

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik

Ondan az çalışanı bulunan ve Az Tehlikeli Sınıfta yer alan işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin işveren veya işveren vekili tarafından yürütülebilmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen İŞYERLERİNDE İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 29.05.2015 tarihli 29401 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. DEVAMI...

İş Güvenliği Uzmanlarının Görevleri

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki ve Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik 30 Nisan 2015 tarihinde Resmi Gazete yayınlanan yönetmelik ile İş Güvenliği Uzmanlarının atama süreleri, görev ve yetkileri yeniden düzenlenmiştir. Tam Metinlerine aşağıdaki linklerden ulaşabileceğiniz yönetmelik değişikliğinden sonar öne çıkan bazı maddeler DEVAMI...

İlk Yardım Yönetmeliği

29.07.2015 tarihli ve 29429 sayılı Resmi Gazede’te yayınlanan İlk Yardım Yönetmeliği ile tüm kamu ve özel kurum/kuruluşlarında %10 sayıda personelin ilkyardımcı personel olarak görevlendirilme zorunluluğu işletmelerin TEHLİKE Sıfına ve işyerlerinde çalışan sayısına göre belirlenmiş oldu. İş sağlığı ve güvenliği kapsamında DEVAMI...

İdari Para Cezaları

23 Nisan 2015 Tarihinde, 6645 Sayılı İş Saglığı Ve Guvenliği Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hukmunde Kararnamelerde Degişiklik Yapılması Hakkında Kanun İle 6331 Sayılı İSG Kanunundaki İdari Para Cezalarının Tehlike Sınıfı Ve Çalışan Sayısına Göre Kademelendirilmiş Miktarları DEVAMI

Zone Hesaplaması ile Patlamadan Korunma Dökümanı…

Çeşitli sanayi kollarında gerek üretimde gerekse arıza ve bakım işlerinde kimyasal maddelerin sızıntıları sonucu kapalı ortamlarda patlama riski yükselmektedir. Peki hangi maddeler hangi ortamlarda patlayıcı özellik kazanmaktadır? Patlama olması için ortam şartları nasıl olmalıdır? Patlayıcı ortamlarda hangi tip cihazlar kullanılabilir ? Patlayıcı ortam oluşmasını engellemek için neler yapmak gerekir? DEVAMI...

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkinin Yayınlanan Son İki Yönetmelik

İş sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine ilişkin önemli değişiklikler içeren iki yönetmenlik yenilenerek 18.12.2014 tarihli resmi gazetede yayınlandı. İşyeri Hekimleri Hizmet Süreleri artıyor... İş sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine ilişkin önemli değişiklikler içeren iki yönetmenlik yenilenerek bu gün resmi gazetede yayınlandı. Bir çok değişiklik içeren yönetmenlikte en dikkat çekici hususlar. DEVAMI...

İş Sağlığı ve Güvenliği İçin Devlet Desteğine Nasıl Başvurulur ?

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun “İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi” başlıklı 7 nci maddesinde; kamu kurum ve kuruluşları hariç ondan az çalışanı bulunan çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesinde Devlet desteğinden faydalanabileceği yer almaktadır. Az tehlikeli işyerleri ise bu destekten yararlanamamaktadır. DEVAMI...

İşe Giriş Sağlık Raporları ile İlgili Duyuru !

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun “Sağlık gözetimi” başlıklı 15. maddesinde işe giriş sağlık raporları, sağlık muayeneleri ve bu raporların kimler tarafından düzenleneceği belirlenmiştir. Bilindiği üzere; 11.9.2014 tarihli ve 29116 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6552 sayılı “İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların DEVAMI...

İş Güvenliği UzmanıDuru OSGB olarak, Çalışma Bakanlığından onaylı Profesyonel İş Güvenlik Uzmanlarımız ile işyerinizi 6331 sayılı iş kanuna uygun hala getirmek için çalışıyoruz. DEVAMI...

Acil Durum PlanıAcil eylem planlamaları firmalarda yaşanabilecek olası risklere karşı işyerindeki bireyleri hazırlıklı tutma amacını güden bir dizi planı, iş bölümünü ve tatbikatları içerir. Afet ve acil durum yönetimin... DEVAMI...

İşyeri HekimiUzman hekim kadromuz, çalışanların iş ve iş riskine bağlı gelişebilecek sağlık sorunlarından korunmaları için hizmetinizde. Meslek hastalıklarının, kazalara bağlı yaralanmaların ve maluliyetlerin önl... DEVAMI...

Yangın Güvenliği6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kurum ya da kuruluşlarda işyerinin ölçeğine bakmaksızın, yangın önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele konularında uygun donanıma sahip ve bu konuda eği...t DEVAMI...

Risk AnaliziÇalışma ortamlarında potansiyel tehlike ve riskleri somut bir şekilde ortaya çıkarmak amaçlanmaktadır. İşletmenin iş akış şemalarından yola çıkarak tüm süreçler... DEVAMI...

Temel İş Güvenliği Eğitimi6331 Sayılı kanun kapsamında çalışanları İş Sağlığı ve Güvenliği konularında bilgilendirerek, bu alandaki hataları minimuma indirmek ve daha güvenli bir çalışma ortamı sağlamaktır. Tüm çalışanların alm... DEVAMI...

İletişim

TEL 0 288 412 1770
GSM 0 544 412 1770
FAX 0 288 412 1770
bilgi@duruosgb.com
Atatürk Mahallesi Istabul Caddesi Taksım APT 183/A Lüleburgaz KIRKLARELI

E Mail Listemize Kayıt Olun

İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili son düzenlemelerden haberdar olmak için, lütfen email listemize üye olun

E Mail Adresinizi Giriniz